Koncert Košických sólistov inštrumentalistov a inštrumentálnych skupín

Koncert košických sólistov a inštrumentálnych skupín 2014

KONCERT KOŠICKÝCH SÓLISTOV INŠTRUMENTALISTOV A INŠTRUMENTÁLNYCH SKUPÍN

    Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii uskutočňuje od roku 2002 prehliadku speváckych skupín a sólistov a prehliadku inštrumentálnych skupín a sólistov v hlavnom meste SR Bratislava. Tohto roku sa uskutočnila po prvý raz prehliadka inštrumentálnych sólistov a skupín v Košiciach - európskom kultúrnom meste, bohatom aj na hudobno - folklórne umenie 18. júna 2014 v Koncertnom štúdiu 1 RTVS Košice. Prehliadkou Spolok hudobného folklóru venuje pozornosť vzácnym inštrumentalistom - umelcom, ktorí sa prezentujú ako vynikajúci interpreti sólisti, ale aj členovia umeleckých skupín a folklórnych telies. Vo východoslovenskej metropole, tak ako aj v oblasti východného Slovensku má folklórna hudba bohaté a živé zázemie. V Košiciach v rôznych zoskupeniach sa prezentujú interpreti folklórnej hudby, rozvíjajúci folklórne umenie v jeho rôznorodých etnických a regionálnych špecifikách. Svojskou virtuozitou hrou na rôzne ľudové hudobné nástroje, obohacujú kultúrne podujatia, festivaly, súťaže, no predovšetkým Košické folklórne slávnosti, ktoré sa v tomto meste konajú každoročne od roku 1994. Poskytujú priestor na špecifické hudobno - folklórne prejavy a  zaujímajú významné miesto v rámci kultúrnych podujatí tohto mesta.

   Z tohto aspektu Spolok hudobného folklóru pri SHÚ presunul v roku 2014 túto prehliadku do Košíc a spoluorganizácou s RTVS - rozhlas Regina Košice tak prispel významnou mierou k šíreniu a propagácii folklórnej hudby z východného Slovenska. Tohtoročný koncert inštrumentalistov sólistov a skupín sa prezentoval vysokou umeleckou kvalitou, hodnotnou dramaturgiou rozhlasového redaktora Mgr. Milana Rendoša, výbornými sprievodnými textami a moderovaním Zuzany Bobríjkovej. Predovšetkým však špičkovými výkonmi interpretov o čom sa mohli presvedčiť aj poslucháči rozhlasu v zostrihu z koncertu.

Koncert sa konal s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

.......................................................................................................

DRAMATURGIA A RÉŽIA: MILAN RENDOŠ
MODERÁTOR: ZUZANA BOBRIKOVÁ
ZVUKÁR: GABRIEL NIKHÁZY
PRODUKCIA:  STANISLAV BACHLEDA (ZA SHF)
 
ÚČINKUJÚCI: SPEVÁCKA SKUPINA A DETSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA SÚBORU VIGANČEK
ĽUDOVÁ HUDBA MICHALA NOGU
ĽUDOVÁ HUDBA ŽELEZIAR
MATEJ TOPOĽOVSKÝ – ÚSTNA HARMONIKA
ĽUBOMÍR VARÍNSKY – ÚSTNA HARMONIKA
ĽUDOVÍT CEHELSKÝ – DVOJGAJDICA, GAJDY
 
RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, ŠTÚDIO KOŠICE
A
SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU PRI SHÚ
 
Zahraj, pocifruj
VEREJNÁ NAHRÁVKA – KONCERT INŠTRUMENTALISTOV
A ĽUDOVÝCH HUDIEB Z KOŠÍC
V CYKLE KLENOTNICA ĽUDOVEJ HUDBY.
 
18. 6. 2014, 18:00 HOD.
KOŠICE, SLOVENSKÝ ROZHLAS,
MOYZESOVA 7, ŠTÚDIO 1

 

P R O G R A M
1. BRENKANI VERBUNK,  ÚVODNÁ ORCHESTRÁLKA, ĽH ŽELEZIAR
2. KEBI MALA KRIDELEČKA, PIESNE ZO ZBIERKY JANKY GUZOVEJ, DFS VIGANČEK
3. DO ŠAFĽIKA, TANEČNÉ MELÓDIE Z KLUKNAVY, DFS VIGANČEK
4. MELÓDIE Z PARCHOVIAN, MATEJ TOPOĽOVSKÝ A ĽUBOMÍR VARÍNSKY - ÚSTNE HARMONIKY
5. ČARDÁŠ A FOGÁŠ Z KAMENICE NAD CIROCHOU, ĽH MICHALA NOGU
6. VERBUNK A ČARDÁŠ Z BEŇADIKOVIEC, ĽH MICHALA NOGU
7. PASTIERSKE Z KRIVIAN, ĽUDOVÍT CEHELSKÝ, DVOJGAJDICA
8. TANEČNÉ MELÓDIE Z VEĽKÉHO ZÁLUŽIA, ĽUDOVÍT CEHELSKÝ, ŠTVORHLASNÉ GAJDY
9. VÝCHODOSLOVENSKÉ MELÓDIE, ĽUDOVÍT CEHELSKÝ, ŠTVORHLASNÉ GAJDY
10. MELÓDIE Z POPROČA, ĽH ŽELEZIAR
11. BAČOV SEN, PASTIERSKE PIESNE Z KRIVIAN,
ĽH ŽELEZIAR, MILAN RENDOŠ, ĽUBOSLAV HUDÁK , PÍŠŤALA DVOJAČKA, KONCOVÁ PÍŠŤALA, DRUMBĽA, GAJDY
12. NA TANEČNOM DOME, ĽH MICHALA NOGU A ĽH  ŽELEZIAR, TANEČNÉ PÁRY ŠTEFAN ŠTEC S DUŠANOU NUOŠKOVOU,                 DÁVID NOVÁK S LENKOU HYBLÁROVOU
 
Koncert sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Prinášame z tohto podujatia fotoreportáž.