Akademická Nitra 2014

Po dvoch rokoch v dňoch 7. júla až 10. júla 2014 opäť ožili ulice mesta Nitra pestrofarebnými krojmi, ľudovou hudbou, spevmi a tancami z rôznych kútov Slovenska ale aj zo zahraničia, prostredníctvom 39. ročníka medzinárodného festivalu Akademická Nitra. Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov Akademická Nitra 2014 je súťažnou prehliadkou tvorby domácich a zahraničných súborov.

Festival sa uskutočnil v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v meste Nitra a v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Organizátormi festivalu boli Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoluorganizátormi Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj.

Na festivale sa na dvoch súťažných večeroch predstavilo jedenásť akademických folklórnych súborov, ktoré prezentovali ľudové spevy, tance a tradície z rôznych regiónov Slovenska: ZOBOR, Ponitran, Mladosť, Torysa, Stavbár, Borievka, Ekonóm, Váh, Poľana, Hornád a Gymnik. Súťažný program obohatili tiež zahraničné folklórne súbory: dva z Českej republiky, folklórny súbor z Ruska, Talianska, Maďarska a Poľska. Titulom Laureát festivalu Akademická Nitra 2014, ktorý udelili v závere slávnostného Galaprogramu, sa môže pýšiť folklórny súbor Hornád a folklórny súbor Poľana z Brna. Ocenenie odbornou porotou v zložení: PhDr. Ondrej Demo, CSc., PaedDr. Angela Vargicová, doc. Ján Blaho, Dr. Stanislav Dužek, CSc. a Ing. Marián Járek, získali aj folklórny súbor z Ruska, Talianska, Maďarska a tiež domáci folklórny súbor ZOBOR.

Vďaka svojej dlhoročnej tradícii sa tento festival stal sviatkom všetkých obyvateľov mesta Nitra ako aj okolitých obcí. Jeho poslaním je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.

Ing. Petra Zaujecová, PhD., Vedúca umeleckého úseku Akademickej Nitry 2014.

Prikladáme niekoľko fotografií z priebehu Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra 2014


 

Ocenenia na 39. medzinárodnom akademickom festivale folklórnych súborov

AKADEMICKÁ NITRA 2014

8.-10. júla 2014, Divadlo Andreja Bagara

Účastníci:

Slovenská republika Borievka, Ekonóm, Gymnik, Hornád, Mladosť, Poľana, Stavbár, Torysa, Váh, Zobor.

Zahraničné súbory: Čtyřlístek, Poľana (Brno) ČR , Folkmanuscowk Maďarsko, Morolo „Chigli de ´MbroloTaliansko, Russkja pesnja a Zolotoje černozemje RF, Skalini Poľsko

Laureáti Akademickej Nitry 2014

Zahraničný súbor: FS Poľana (Brno, ČR) za scénické pásmo U molodych v Habure

Domáci súbor: FS Hornád (Košice) za folklórne pásmo Chvíle

Osobitné ceny:

1. FS Chigli de ´Mbrolo z Talianska za vynikajúcu interpretáciu hudby, spevu . a tancov

2. FS Russkaja pesnja Zolotoje Černozemje z Ruskej federácie za vynikajúcu . vokálnu interpretáciu

3. FS Skalni, ženská spevácka skupina z Poľska

4. FS Folmanushowk za vynikajúcu interpretáciu mužskej tanečnej skupiny

5. FS Zobor z Nitry za pozoruhodný námet Veselá je dedina, Agrokomplex začína . . a za scénické spracovanie a hudobnú interpretáciu