Cena FF Východná 2014 O. Demovi

Ocenené osobnosti na Folklórnom festivale Východná 2014

Na jubilejnom 60. ročníku Folklórneho festivalu vo Východnej (FFV), ktorý sa konal v dňoch 4. - 6. júla 2014, upriamili jeho organizátori pozornosť divákov aj na významné osobnosti slovenskej folkloristiky, formujúce toto podujatia niekoľko desaťročí. Jedným z nich je aj legendárny rozhlasový redaktor, tvorca množstva rozhlasových relácií - jednou z najznámejších je Z klenotnice ľudovej hudby, ktorú rozhlas vysielal niekoľko desaťročí – PhDr. Ondrej Demo, CSc., v súčasnosti aj predseda Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Na svoju mnohoročnú pôsobnosť spomína takto:

„Bol som členom programovej rady FFV v rokoch 1964 – 2008, zároveň aj autor viacerých programov v rokoch 1964 - 1999, autor a moderátor rozhlasového programu Pozvánka do Východnej, ktorý sa od r. 1967-1993 vysielal priamym prenosom z Kultúrneho domu vo Východnej, editorom troch hudobných nosičov FF Východná. Najviac si však cením konfrontáciu názorov na scénické folklórne prejavy na tomto špičkovom celoslovenskom festivale v programovej rade a na seminároch, kde sa z exaktného hľadiska, z umeleckých a estetických hľadísk významných osobností ako Š. Nosáľ, S. Dúžek, O. Elchek, V. Gruska, I. Kovačovič, M. Leščák, S. Švehlák a rad ďalších vytvárali, presadzovali nielen názory, ale aj koncepcie jednotlivých ročníkov festivalu, projekty programov, publicita festivalu. Osobne som sa zainteresoval do týchto tvorivých aktivít a to s aplikáciou aj pre rozhlasové programy“.

K ďalším oceneným patria kultúrno osvetové pracovníčky Naďa Gilániová a Mária Kubíková, organizátori a najmä autori koncepcií a programov FFV Igor Kovačovič a Viliam Gruska a kultúrno osvetový pracovník, organizátor a predseda prvého programového výboru festivalu v roku 1954 Ľudovít Glonek. Všetkým týmto oddaným služobníkom folklórneho diania na Slovensku odovzdal Cenu Folklórneho festivalu Východná minister kultúry SR Marek Maďarič.

Spolok hudobného folklóru sa pripája k radu gratulantov. Z odovzdávania cien prinášame krátku fotoreportáž.