Folklórny Oscar Miroslavovi Dudíkovi

Miroslav Dudík medzi folklórnymi hviezdami sveta

Tak ako majú herci svojho Oscara, aj folklórni umelci majú podobné ocenenie, dokonca aj s rovnakým menom – Oscar Mondiale del Folklore. Talianske mesto San Giovanni Rotondo sa stalo v dňoch 3. - 5 augusta tohto roku miestom stretnutia významných osobností a predstaviteľov členských organizácií Medzinárodnej únie folklórnych združení (IGF) z celého sveta, ktorá si dala do vienka starostlivosť o ľudovú kultúru. Strenutie sa sústredilo na problematiku spojenú s rozvojom ďalšej činnosti tejto celosvetovej organizácie. Počas týchto dní sa v obyvateľom i návštevníkom mesta predstavili folklórne telesá z rôznych krajín sveta v multikultúrnom programe Folklórne hviezdy sveta. Okrem toho sa účastníci stretnutia sústredili aj na otázky ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci tejto organizácie. Ďalšou udalosťou bolo otvorenie Centra Medzinárodnej únie folklórnych združení (IGF) na ochranu ľudových tradícií, ktorej náplňou bude usporadúvanie seminárov, tvorivých dielní a iných podujatí o aktuálnych problémoch zachovávania kultúrnych tradícií a odkazu našich predkov. V čase globalizácie a unifikácie kultúrneho procesu je to významný počin.

Augustové stretnutie v Taliansku však malo aj ďalší rozmer – udeliť najvyššie folklórne ocenenie osobnostiam za ich mimoriadne zásluhy pri rozvoji a starostlivosti o rozvoj ľudového umenia. Na záver stretnutia 5. augusta sa v tamojšom divadle Palladino konal slávnostný koncert na počesť nových nositeľov tohto prestížneho ocenenia OSCAR MONDIALE DEL FOLKLORE 2014. Je pre nás poctou, že medzi šesticou ocenených sa ocitol aj popredný slovenský interpret, spoluzakladateľ Orchestra ľudových nástrojov, skladateľ, huslista MIROSLAV DUDÍK. Táto cena je vyjadrením jeho podielu na rozvoji slovenského folklórneho diania, interpretačného umenia, organizátorskej pôsobnosti, upravovateľskej práce a autorskej tvorby. Blahoželáme Mirovi Dudíkovi v mene všetkých členov Spolku hudobného folklóru k tomuto významnému oceneniu a želáme mnoho umeleckých i osobných úspechov.

K ďalším ocenením patria:

Emilia Bubulac – Rumunsko, Franco Megna – Taliansko, Julia Budilkina – Rusko, Jarmila Mrnuštíková - Česká republika a Johanes Smid Kunz – Švajčiarsko. Okrem jednotlivcov boli udelené ocenenia folklórnym súborom z Bulharska, Rumunska a Španielska.

Budúce stretnutie osobností a predstaviteľov folklórnych organizácií združených v Medzinárodnej únii folklórnych združení (IGF) pod názvom Svetové hviezdy folklóru, spojené s Valným zhromaždením sa usktuoční vo Francúzskom meste Nimes v dňoch 3. - 5. 9. 2015.