Jubilejný Folklórny festival Východná

Tohtoročný šesťdesiaty Folklórny festival vo Východnej mal nepochybne osobitý ráz, najmä zásluhou jeho okrúhleho výročia. Napriek nie najideálnejšiemu počasiu prišlo každý deň do amfiteátra dostatok návštevníkov na to, aby sa vytvorilo príťažlivá atmosféra. V dňoch 5. – 7. júla 2014 bolo teda vo Východnej nielen veselo a zaujímavo, ale aj slávnostne. Pestrý, početný a zaujímavý program teda prilákal mnoho milovníkov ľudového umenia, ktorí oddane sledujú dianie v tejto oblasti. Najmä však tých, ktorí mnoho rokov systematicky, cieľavedome a s láskou pracujú vo folklórnych súboroch, skupinách, tých, ktorí tancujú, spievajú, alebo tieto kolektívy vedú.

Pred šesťdesiatimi rokmi vari nik vo Východnej a jej okolí netušil, že od pamätného roku 1953 do súčasnosti navštívia Folklórny festival – predtým Slávnosti spevu a tanca – dnes už legendárne miesto niekľoko stotisíc návštevníkov. Ale azda tak to malo byť a tak to dnes je. Do budúcich desaťročí je to pevný základ na kvalitnú folklórnu stavbu napriek rôznym, neraz aj nepriaznivým vplyvom.

Prinášame krátku foroteportáž z jubilejného Folklórneho festivalu Východná