Koncert jubilantov

17.V.2012- 19:00, SRo Mýtna 1, št. I
P. Tonkovič (nežijúci 105), O. Demo (85), J. Tkáčik (70)
Koncert OĽuNu SRo a jeho hostí

Program

1. Zvučka: Trio fujaristov Kubincovcov z KEH

2. P. Tonkovič: Vrchárska nálada. OĽUN, vedie M. Dudík

3. Oj, cup, cup
Spev: Jozef Kostúr, gajdy Pavol Kostúr z Podkoníc

4. P. Tonkovič: Ovce moje, ovce.
Spev J. Tkáčik + OĽUN

5. Išóv Janík hore humnom
Spev muži,ženy a l'udová hudba z Branova

6. A na hure agaty (Ďupkaná) 
Spev muži a ženy z Parchovian

7. O. Demo: Okolo Ternavy. Spev J. Tkáčik - Rodokmeň + OĽUN.

9. P.Tonkovič: Hojdana, hojdana. Súbor ĽUT /skrátiť,CD -zhrať z réžie)

10. Trávnice spod Rosutca-ženské trio z Chotára-Terchová.
Ťažká muzika — Terchová (hmotná kultúra)
 

11. O. Demo: Javoria, javoria . Sólo Ján Ambróz + OĹUN

12. O. Demo: a/ Svadobné zo Záhoria. Spev L. Dubničková + OĽUN.
b/ Klekanica. Spev. skupina Lúčnice + OĽUN

13.  T. Pilný: Pri vajnorskej muzike.Dychovka a spev.skupiny FS

14. V. Slujka: Goraru, či ci ne žaľ .
Sólo spev J. Tkáčik + Rodokmeň

15. O. Demo: Tance z Hanušoviec, sólisti huslisti + OĽUN.

16. O. Demo: Helelo, helelo
Spevácky zbor Lúčnice, diriguje E. Matušová.

17. 0.Demo: Z vŕškov do dolín. Fujara- J. Kružliak.
Spevácky zbor Lúčnice dir. E. Matúšová

18. De sa dobré víno rodzí. Vajnorská dychovka — predohra
Víno sem, víno tam. Dychovka + OĽUN - spev všetci Červené víno, bíué koláče.