Koncert jubilantov

Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenský rozhlas
a
Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii

KONCERT JUBILANTOV
konaný dňa 23.V. 2014, RTVS, Mýtna 1, Malé koncertné štúdio, 18.00 hod.

Jubilanti

Ľuba Pavlovičová - Baková (1924, nedožité), Vladimír Slujka (1924, nedožité), Hanuš Domanský (1944), Stanislav Dúžek (1934), Anna Hulejová (1939),Ondrej Molota (1949), Peter Michalovič (1964),Rudolf Patrnčiak (1959), Marian Plavec (1949), Viera Praženková (1949), Viktor Szarka (1944),

Program:

1. Miroslav Dudík: Kopanice, kopanice, Orchester ľudových nástrojov SRo (OĽuN) viedol Miroslav Dudík

2. Rudolf Patrnčiak: Z terchovského salaša, OĽuN viedol Peter Uličný, na píšťalkách . hral . Rudolf Patrnčiak,

3. Svetozár Stračina: Hudba zo Stožku, OľuN a Ľudová hudba Ďatelinka (z playbacku)

4. X x x x : Bola som na tráve, spievali Anna Hulejová, Simona Hulejová

5. Miroslav Dudík: Tri piesne z Liptovských Sliačov, OĽUN viedol Miroslav Dudík, spievali Anna Hulejová, Simona Hulejová

6. X x x x x: Fujarové impresie, na ľudových nástrojoch hral Marián Plavec

7. Peter Michalovič: Piesne zo Záhoria, OľuN viedol, spieval a na husliach hral Peter . Michalovič

8. Štefan Molota: Jasenkove nôty, OľuN viedol a na husliach hral Peter Uličný

9. X x x x x: Piesne z horných Kysúc,spievala ženská spevácka skupina Povoja, na gajdách hral Matúš Kovár

10. Peter Parničan: Jaj, mamočko, OĽuN viedol Miroslav Dudík, spievala ženská spevácka skupina Povoja

11. Hanuš Domanský: Impresie spod Javorníkov, OľuN viedol a na husliach hral Miroslav Dudík

12. Ondrej Demo: Goralské nôty spod Tatier, OĽuN viedol Miroslav Dudík, na husliach . hrali Miroslav Dudík, Peter Uličný, Ján Kružliak

Účinkovali

Rudolf Patrnčiak, Ľudová hudba Ďatelinka, Anna a Simona Hulejová, Ženská spevácka skupina Povoja, vedúca Viera Praženková, Marian Plavec, Peter Michalovič, Ján Kružliak, Matúš Kovár, Miroslav Dudík, Peter Uličný

Účinkujúcich sprevádzal

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave,
viedli Miroslav Dudík, Peter Uličný, Peter Michalovič

Dramaturgia: Miroslav Dudík, scenár: Angela Vargicová, réžia: Ondrej Demo, moderátorka: Adriana Domanská, produkcia: Stanislav Bachleda, Barbora Grandtnerová

Koncert sa uskutočnil s finančným príspevkom Ministerstva kultúry, RTVS, o.z. Slovenského rozhlasu
a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam