Prehliadka bratislavských sólistov, inštrumentalistov a skupín

Prehliadka bratislavských sólistov, inštrumentalistov a skupín hráčov na slovenské rudové hudobné nástroje.

SRo, Mýtna 1, BA, 8.XI.2012 o 18:00, št. V, skúšky- 4.a 6.Xl.o 18:00

Účinkujú:
OľuN SRo: Miroslav Dudík, Peter Uličný, Ján Kružliak, Matej Šajgalík, Martin Malinič, Jozef Petrík, Miroslav Rajt, Rudolf Cikatricis
Ľ. hudba DUDÍCI: Šimon Dudík, Roman Hulák, Zuzana Dudíková, Karol Samko, Jarmila Mušitzová , Radovan Harach
Sólisti inštrumentalisti: Rastislav Šimkovič, Ľuboš Straka
Moderuje: Norika Turancová

Dramaturgia a scenár: Miroslav Dudík
Réžia: O. Demo
Produkcia, zmluvy: Marta Beznáková a Barbora Grandtnerová

PROGRAM:
1. Fujarovanie —R. Šimkovič, Ľ.Straka, R.Harach,J.Kružliak,J.Petrík
2. M. Dudík: Ludia povedajú — OľuN + Dudíci
3. Š. Molota: Tekovské čardáše — cimbal Jarka Mušitsová — Dudíci
4. Roman Hulák: Podpolianske melódie —fujara a píšťalka Rado Harach — Dudíci
5. M. Dudík: Kopanice, kopanice — husle Šimon Dudík - Dudíci
6. Rastislav Šimkovič: Gajdošské z Podporania— gajdy R. Šimkovič
7. O. Demo: Goralské nôty zo severnej Oravy - drumbl'a J. Kružliak — OľuN
8. T. Andrašovan: Valaská postava + Janíčko belavý-píšťalka R. Cikatricis — OľuN
9. Š. Molota: Šuchom — husle P. Uličný— Ol'uN
10. M. Rajt: Milá moja, pušč me dnuka - cimbal M. Rajt — OľuN
11.Ľuboš Straka:Piesne z Mníchovej Lehoty-heligónka Ľ. Straka
12. B. Urbanec: Svadobné — OľuN + Dudíci
13. M. Dudík: Spomienky na Samka — Dudíci a OľuN
14. M. Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky — OľuN + Dudíci