Seminár o ľudovej piesni Dobrá Niva 2014

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii

Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Obec Dobrá Niva

 

Seminár o ľudovej piesni 2014

Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní

 

Dobrá Niva, 29.11. 2014

 

Bernard Garaj: Špecifiká terénneho výskumu a spracovanie zozbieraného . piesňového materiálu do notovej podoby pre potreby piesňovej zbierky
 
Margita Jágerová: Obsahové súčasti piesňových zbierok ako predpoklad ich využitia . v praxi
 
Andrea Jágerová: Monografie obcí z pohľadu zastúpenia piesňového materiálu
 
Jana Ambrózová: Možnosti zverejnenia, resp. popularizácie piesňového materiálu alebo piesňovej zbierky
 
Karol Kočík: Publikácie ľudových piesní ako súčasť uchovávania inštrumentálnej . . . hudby na Podpoľaní
 
Ondrej Demo: Semináre Spolku hudobného folklóru z pohľadu rozvoja hudobno . - folklórneho umenia na Slovensku a spolupráce s inými organizáciami
 
Marián Veselský: Problematika zberateľov a editorov žijúcich v teréne.
 
Okrúhly stôl na tému:
Organizačné zabezpečenie a koncepčné smerovanie seminárov o ľudovej piesni - stav a perspektívy
 
Seminár sa konal s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Seminár finančne podporil Hudobný fond

.........................................................................................................................................................................................................................

 

Foto reportáž zo Seminára o ľudovej hudbe Dobrá Niva 2014

1. Chvíľka pred začiatkom seminára

2. Výstavka publikácii a CD o ľudovom umení

3. Starosta Obce Dobrá Niva Martin Krúdy privítal účastníkov

4. Dr. Ondrej Demo pri otvorení odbornej časti seminára

5. Časť účastníkov seminára

6. a 7. Účastníci pri predstavovaní sa

8. Prof. Dr. Bernard Garaj prezentuje svoj referát

9. a 10. Ďalšia časť účastníkov seminára

11. Dr. Margita Jágerová pri prezentácii svojho referátu

12. Dr. Andrea Jágerová pri prezentácii svojho referátu

13. Ing.Karol Kočík pri prezentácii svojho referátu

14. Dr. Jana Ambrózová pri prezentácii svojho referátu