Slávik Slovenska 2014

V Pezinku sa konal 24. ročník súťaže Slávik Slovenska2014

Finálové kolo 24. ročníka Slávika Slovenska 2014 sa uskutočnilo za účasti 24 finalistov, víťazov krajských súťažných kôl 20. júna 2014 (piatok) v Pezinskom kultúrnom centre. Súťažná časť sa začala 10. 00 hod., popoludní o 16.00 hod. bol galakoncert víťazov. Nad podujatím prevzalo záštitu Mesto Pezinok a osobne primátor mesta Mgr. Oliver Solga, ktorý príkladným spôsobom pomohol vytvoriť veľmi dobré podmienky na uskutočnenie celoslovenského finále. Finále 24. ročníka súťaže Slávik Slovenska predchádzali triedne, školské, okresné a krajské kolá, na ktorých sa zúčastnilo takmer štyridsaťtisíc detí. Finalistov vo finálovom kole a na galakoncerte víťazov sprevádzala ľudová hudba Folklórneho súboru Zobor z Nitry pod vedením Ondreja Hlaváča. . . Cieľom celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska je vzbudiť v deťoch, v rodinnom a školskom prostredí záujem o slovenskú ľudovú pieseň, motivovať vzťah detí k národnému povedomiu a k hodnotám našej kultúrnej tradície. . . . . Od založenia speváckej súťaže Slávik Slovenska (1990) je jej garantom operný spevák a vynikajúci predstaviteľ nášho vokálneho umenia Peter Dvorský. Finálové kolá dosiaľ vždy sprevádzali naše popredné folklórne telesá: Orchester ľudových nástrojov RTVS, ľudová hudba FS Šarišan, Ľudová hudba Miroslava Dudíka, ľudová hudba Vojenského folklórneho súboru Jánošík zo Zvolena či ľudová hudba FS Zobor z Nitry. Viaceré finálové galakoncerty Slávika Slovenska odvysielala Slovenská televízia a každoročne ich vysiela Slovenský rozhlas. . . . Členmi ústrednej poroty, ktorá vybrala tohtoročných zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska vo všetkých troch kategóriách, boli naše popredné osobnosti v oblasti folklóru na čele s predsedom Spolku hudobného folklóru Dr. Ondrejom Demom. . Porotu ďalej tvorili Angela Vargicová, Hana Kyseľová, Helena Záhradníková, Stanislav Bachleda, Jozef Tkáčik, Marián Veselský a Peter Štilicha. . . . Vo finálovom kole Slávika Slovenska 2014 sa v Pezinskom kultúrnom centre predstavíilo to najlepšie, čo v detskej interpretácii slovenskej ľudovej piesne v súčasnosti na Slovensku máme.

Na záver galapkoncertu víťazov vystúpila vynikajúca slovenská interpretka kysuckých ľudových piesní Helena Záhradníková.

Výsledky súťaže:

I. kategória

Zlatý slávik : Sára Varšová, ZUŠ Heľpa, Banskobystrický kraj

Strieborný slávik : Andrej Mrekaj, ZŠ Mútne, Žilinský kraj

Bronzový slávik :Simona Valentová, ZŠ Cabaj – Čápor, Nitriansky kraj

II. kategória

Zlatý slávik :Terézia Podhradská, ZUŠ M.R.Štefánika, Považ. Bystrica, Trenčiansky kraj

Strieborný slávik Paulína Šolcová, ZUŠ Exnárova Bratislava, Bratislavský kraj

Bronzový slávik v 2. kategórii: Ema Suľová, SZUŠ Chlebnice, Žilinský kraj

III. kategória

Zlatý slávik : Paulína Piláciková, ZŠ Brvnište, Trenčiansky kraj

Strieborný slávik : Eliška Krchňáková, ZUŠ. M. Sch. Trnavského Trnava, Trnavský kraj

Bronzový slávik : Andrea Sokoľáková, ZUŠ J. Melkoviča, St. Ľubovňa, Prešovský kraj.

Cena primátora Pezinka: Vanda Marinčáková, ZŠ Laborecká, Humenné, Prešovský kraj

Cena Petra Dvorského: Dominika Paňková, ZUŠ Svidník, Prešovský kraj

Prinášame fotoreportáž z 24. ročníka súťaže Slávika Slovenska 2014

Podrobnejšie informácie opdmienkach účasti v súťaži Slávik Slovenska možno nájsť na webovej stránke Občianskeho združenia Slávik Slovenska.