Súťaž o Cenu Janky Guzovej 2014

O Cene Janky Guzovej a jej doterajší laureáti

Udeľuje sa na základe návrhu poroty Spolku hudobného folklóru na počesť legendárnej slovenskej speváčky najúspešnejšiemu účastníkovi speváckej súťaže, konajúcej sa každé dva roky. Deviaty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej sa konal 3.10.2014.

Cenu udeľuje na návrh poroty Spolku hudobného folklóru pani Želmíra Becková, dcéra Janky Guzovej, vydatej Beckovej na počesť tejto vynikajúcej speváčky slovenských ľudových piesní a prvej referentky ľudovej hudby v Čs. rozhlase Bratislava (1949 -1952). Janka Guzová ( 4. 4.1917 Žakarovce – † 20.2.1993 New York) emigrovala s rodinou v roku 1969 do USA, kde aj zomrela. Pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine. Pani Želmíra Becková, žijúca v New Yorku, je aj garantkou tejto, dnes už renomovanej súťaže. Do finálového kola postupujú mladí interpreti (speváčky a speváci) prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – štúdií Košice, Banská Bystrica a Bratislava. Verejný koncert súťažiacich so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov sa koná a nahráva každý druhý rok (s výnimkou prvých dvoch ročníkov) v RTVS Bratislava a vysiela stanica Regina Bratislava.

Nositelia Ceny Janky Guzovej

Andrea Jágerová, Lieskovec,1997

Slávka Horváthová, Bratislava, 2000

Vincent Krkoška, Žilina, 2002

Zuzana Broszová, Jarovce, 2004

Miroslava Sandtnerová, Pezinok, 2006

Barbora Fecková, Spišské Podhradie, 2008

Lenka Dubníčková, Malacky, 2010

Slavomíra Konturová, Raslavice, 2012

Petra Zaujecová, Nitra, 2014

................................................................................................

Program súťaže o Cenu Janky Guzovej

Miroslav Dudík: Treščak. Hrá Orchester ľudových nástrojov SRo,

vedie Miroslav Dudík

Július Móži: A stala ja na našej kapure. Spieva Janka

Guzová – rozhlasová nahrávka

Milan Rendoš: Zelená trávička, Povedzže mi, moja milá.

Spieva Ivana Nemčoková

Jozef Hrušovský: A tam dolu, Začula ja, mili, Ej, pada dišč, Poce

do nas. Spieva Valéria Stašeková

Jaroslav Stráňavský:Ovečky (Ja na hole ovenky, na hole, Cico sem,

cico tam). Spieva Anna Jakubíková

Juraj Dubovec: Ako sme pri sklenici, Pod úbočou.

Spieva Peter Šipula

Ján Kružliak: Ze Záhorá (Hora, hora, hájiček, Prečo ste ma,

má mamičko, Vybíraua sem si, Vrcím sa, vrcím).

Spieva Eva Miškovicová

Marian Járek: Svíťi mesác, Bolo jedno dífča,Tebe dobre,.

Spieva Petra Zaujecová

Program hostí počas rokovania poroty

Rudolf Cikatricis: Veselo na valale, Rudolf Cikatricis - klarinet

Miroslav Dudík: Ket sa ja podívam, Budú hrac, budu hrac. Spieva Paulína Šolcová.

Xxxxx: Tri vjence viua, Za naším huménkem.

Spievajú Paulína Šolcová, Emma Swanová, Daniela Šmídová, finalistky súťaže Slávik Slovenska 2014.

Ondrej Druga - akordeón

Miroslav Rajt: Mila moja. Miroslav Rajt - cimbal

Ondrej Demo: Ket sem já biu na púu cesti. Spieva Jozef Tkáčik

Michal Noga: Tanečné melódie z Raslavíc. Miroslav Noga - husle

Odovzdávanie cien súťažiacim – Želmíra Becková, dcéra Janky Guzovej – Beckovej, Ondrej Demo, predseda poroty

Odovzdanie Ceny Fra Angelico Janke Guzovej in memoriam. Cenu prevzala dcéra Želmíra Becková, laudácio čítal Jozef Šimonovič,

Miroslav Dudík: A ja taka čarna. Spievali všetci účinkujúci

Porota:

Ondrej Demo – predseda, Elena Matušová, Angela Vargicová, Hana Kiseľová, M. Veselský)

Scenár: Ondrej Demo, Réžia: Stanislav Dúžek, Moderátor: Adriana Domanská,

Dramaturgia: Miroslav Dudík, Produkcia: Stanislav Bachleda 

............................................................................................

Popis fotografií zo súťaže o Cenu Janky Guzovej

1. Súťažiaci o Cenu Janky Guzovej

2. Jakubíková Anna

3. Nemčoková Ivana

4. Stašeková Viktória

5. Šipula Peter

6. Miškovicová Eva

7. Zaujecová Petra

8. Orchester ľudových nástrojov SRo, viedol Miroslav Dudík

9. Publikum

10. Dudík Miroslav

11. Cikatricis Rudolf

12. Rajt Miroslav

13. Noga Michal

14. Tkáčik Jozef

15. Porota na súťaži o Cenu Janky Guzovej

16. Paulína Šolcová, Emma Swanová, Daniela Šmídová finalistky súťaže Slávik Slovenska 2014

17. Šťastná víťazka Petra Zaujecová

18. - 24. Vzácny hosť, dcéra Janky Guzovej - Beckovej, Želka Becková

25. Po koncerte – výtvarník Jozef Smida a básnik Peter Šilicha s pani Želkou Beckovou 

....................................................................................................

Súťaž o Cenu Janky Guzovej sa konala:      

S finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozhlasu a televízie Slovenska, Rádia Regina
Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam,
Hudobného fondu 
Domu Matice slovenskej