Vianočné obrázky - vianočný koncert 2014

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii
Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Regina

 

V I A N O Č N É O B R Á Z K Y

Program

1. Marián Plavec: Bačovské signály, na bačovskej trúbe hrá autor

2. Koleda, gajdoši z Detského folklórneho súboru Kobylka

Vianočné koledovanie
 
3. Vianoce z Kubry                                                                                                                                                                                      4. Betlehemci

5. Hojné požehnanie                                                                                                                                                                                     6. Daj Boh šťastia

Účinkoval: Detský folklórny súbor Kornička, Trenčín

7.  Svetozár Stračina: Zvonivý hlas cimbalu, cimbal Miroslav Rajt

8.  Ján Kružliak: Spievajme radostne a vesele, spev Andrea Jágerová

9.  Igor Bázlik: Panna čistá, Štedrý večer nastal, spev Slávka Horváthová

10.Ondrej Demo: Po spievaní - valaské koledy zo stredného Slovenska,

      spev a píšťalky Roman Malatinec a Igor Danihel

11.Peter Parničan: Anhel božij,spev Žaneta Jarabinská a Slávka Horváthová

 

12.Jaroslav Stráňavský: Vstávaj bratku vianočné koledy z Kysúc,

hrá Orchester ľudových nástrojov SRo

13.Miroslav Dudík: Na Vánoce na tí hody, spev Petra Zaujecová

14.Ivan Dubecký: Važecké Vianoce, spev Eleonóra Kapasná - Vančíková .

     a Dievčenská a mužska spevácka skupina Karpaty

15.Franz Gruber - Ivan Dubecký: Tichá noc, svätá noc, všetci účinkujúci

Účinkujúcich sprevádzal

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu,

orchester viedli Miroslav Dudík (7, 8,11,13,14,15) a Peter Uličný (9, 10,12)

 

Koncert sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Rozhlasu a televízie Slovenska, Hudobného fondu

a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam

 

Popis fotografií:

1. Marian Plavec

2. Gajdoši z DFS Kobylka

3. DFS Kornička

4. Speváčky z DFS Kornička

5. Koledníci z DFS Kornička

6. Orchester ľudových nástrojov SRo

7. Andrea Jágerová

8. Slávka Horváthová

9. Roman Malatinec a Igor Danihel

10. Petra Zaujecová

11. Žaneta Jarabinská

12. Sólisti večera

13. FS Karpaty

14. FS Karpaty

15. Peter Uličný

16. Miroslav Dudík

17.Miroslav Dudík

18. Orchester ľudových nástrojov SRo

19. Miroslav Dudík, Peter Uličný a OPĽUN

20. Spokojný Stanislav Dúžek

21. Ondrej Demo, predseda Spolku hudobného folklóru

22. Poďakovanie účinkujúcim

23.Debata po koncerte

24. Plná sála vďačného publika