Vianočný koncert

Slov. rozhlas, Mýtna 1, št.1, 17.XII.2008, 18.00 hod.

Účinkujú:

1. Folklórna skupina Hájiček z dediny Chrenovec - Brusno — 5 žien a 7 mužov, vedúci Emil Trgiňa /heligónka/, sólisti — Anton Dubský /trombita/, Juraj Dufek /gajdy/. Koledy zo zbierky Gašpara Drosta z Chrenovca v spracovaní O. Dema pre OluN a Hájiček s bohatým využitím ľudových hud. nástrojov /heligónka, gajdy, trombita, pastierska trúba, píšťalky, štrkačky/.Vinšovníci
2. Detský spevácky zbor Slov. rozhlasu, sprevádza OluN SRo. diriguje Adrián Kokoš. Jasličkárske koledy v spracovaní Štefana Ladižinského.
3. Recitátori — deti z Detskej rozhlasovej hereckej skupiny. Vinšovníci /predely/.
4. OĽuN SRo v Bratislave — 11 členov, vedie Miroslav Dudík. Koledy v spracovaní autorov 0.Dema, M. Dudíka, J. Kružliaka...
5. Sólisti speváci —Jozef Tkáčik, Darina Laščiaková, Angela Vargicová. Koledy v spracovaní autorov.
Účinkujúci sa budú striedať v programových blokoch. Bohato budú využité ľudové aerofonické hudobné nástroje. Jednotlivé čísla budú pretkané vinšovačkami detí a dospelých.

Dramaturgia : Miroslav Dudík Scenár a réžia: Ondrej Demo Moderátor: Adriana Domanská

Podujatie sa realizuje v spolupráci SRo a SHF pri SHÚ s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.
 

PROGRAM:

1. Ondrej Demo: VIANOČNÉ KOLEDY A VINŠE Z CHRENOVCA — FS Hájiček z Chrenovca-Brusna
20 minút
- Pastierske oznamy — trombita- Anton Dubský - Cit bratre, či čuješ —J. Trgiňa - Hore stávajte, valasi — M. Trgiňa - Stávaj, bača - Cit, cit,Ďuro, počúvaj - Čo se robí v Betleheme - Ach, včera z večera — P. Trgiňa - Bratrové k jesličkám pobehnime - Pastierske oznamy — trombita

2. Štefan Ladižinský: JASLIČKÁRSKE KOLEDY
Detský spevácky zbor SRo ,OluN SRo, Detská rozhl. herecká skupina dir. Adrian Kokoš
- Pán Boh daj vám dobrý večer
- Sem, sem, kresťania
- Valasi, valasi
- Hej, hej, pastieri
- Do hory, do lesa, valasi
- Pásli ovce valasi
- Povedzte nám, pastuškové
- Narodil sa Kristus Pán
20 minút

3. OľuN A JEHO VINŠOVNÍCI— vedie Miroslav Dudík
20 minút
- Ján Kružliak: Koledovníci — píš'falky—J. Kružliak a R. Cikatricis
- Ondrej Demo: Búvaj, môj Ježiško — spieva — Angela Vargicová
- Ondrej Demo: Vstaň ty, Kubo, hore — spieva Darina Laščiaková
- Ondrej Demo: Ad este fideles — spieva Jozef Tkáčik
- Miroslav Dudík: Ščastlivý večer, veselý — spieva M. Dudík
- Franz Gruber, Ivan Dubecký: Tichá noc, svätá noc — spieva Darina Laščiaková a všetci účinkujúci