Vianočný koncert Betlehemské ozveny 2015

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU pri Slovenskej hudobnej únii
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA, RÁDIO REGINA
uskutočnili  19.12.2015, 18.00 hod. tradičný vianočný koncert

B E T L E H E M S K É  O Z V E N Y

vo Veľkom koncertnom štúdiu  Slovenského rozhlasu, Mýtna 1 Bratislava

 

Program
1.  Pastierske signály, na pastierskej trúbe a na gajdách hrali Pavol Kužma a Roman Bienik
2.   Koledníci zo Záhoria (Skalica) vinše, spevy, hudba. účinkoval Detský folklórny súbor Vienok,                                   viedla D.Blahová
2.   Miroslav Dudík: Daj, Pán Boh, večer veselý, OĽUN viedol a spieval Miroslav Dudík
3.   x x x: Nešeme vom novinku, koledy z Kysúc, účinkovali  Pavol Kužma, RomanBienik a speváčky z Kysúc
4.   Michal Noga: Po špivankoch v Šariši,  spievalo a hralo Trio Michala Nogu
5.   Ján Kružliak: Koledníci, na píšťalkách hrali Ján  Kružliak a Rudolf Cikatricis, na drumbli Jozef Petrík, OĽUN         viedol Miroslav Dudík
6.   Juraj Bajús: Po spievankach v Bojovskom, (Rumunsko), spievala ženská spevácka skupina Vranky, viedla           Magdaléna Jágerová, OĽUN viedol Peter Uličný
7.  Ondrej Demo: Zďaleka ideme, novinu nesieme, (horný  Spiš), spevácku skupinu Folklórneho súboru                     Karpaty viedla Eleonóra Vančíková - Kapasná
8.  Igor Bázlik: Anjel Pána pastierom (pastorela z Voderad),  ženskú spevácka skupina Vranky viedla                           Margita Jágerová, spevácku skupinu Folklórneho súboru Karpaty, viedla Eleonóra Vančíková - Kapasná
9.  Svetozár Stračina: Dnes sa stalo (Bardejovská  pastorela č. 6),  ženskú spevácku skupin Kytica a                             mužskú spevácku skupinu Rodokmeň, viedol Jozef Tkáčik, OĽUN viedol Miroslav Dudík
10.Miroslav Šmíd: Narodil sa Kristus Pán,   ženskú spevácku skupin Kytica a mužskú spevácku skupinu                    Rodokmeň, viedol Jozef Tkáčik, OĽUN viedol Miroslav Dudík
11.Miroslav Dudík: Veselé Vánoce prajeme každému,  všetci účinkujúci
 
Účinkujúcich sprevádzal
Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, Miroslav Dudík, koncertný majster 

.....................................................................................................................................................................

Vianočný koncert Betlehemské ozveny sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

a

Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam