Jubilanti v roku 2022

JUBILANTI SPOLKU HUDOBNÉHO FOLKLÓRU V ROKU 2022

Mgr. Kužma Pavol 17.2.1942                    80. výročie

PhDr. Štilicha Peter 2.5.1947                   75. výročie

PhDr. Minárik Marian 12.5.1962             60. výročie

Mgr. Baláž Stanislav, PhD. 25.5.1982     40. výročie

Mgr. Kaliňák Ján 24.7.1947                       75 výročie

Ing.Tkáčik  Jozef, 3.10.1942                       80. výročie