Kontakt

PhDr. Stanislav Bachleda
správca web stránky
tel.: 0903 718 841
e mail: agentaba@gmail.com

 

číslo účtu: SK83 0900 0000 0050 6414 2596

variabiný symbol pre úhradu členského príspevku: dátum narodenia

konštantný symbol: 0308