Opustil nás Ing. Marián Veselský

Opustil nás Ing. Marian Veselský (17.6.1945 - 21.2.2021)

Vo veku nedožitých 76. rokov nás náhle a nečakane opustil kolega, priateľ,

spolupracovník - človek, bez ktorého si folklórne podujatia na Slovensku

možno len veľmi ťažko predstaviť. Patril medzi neprehliadnuteľné osobnosti.

Spolupracoval s mnohými súbormi, skupinami, kolektívmi, organizoval

folklórne dianie, pripravoval programy a podujatia. Pôsobil  v Národnom

osvetovom centre, niekoľko rokov aj ako člen predstavenstva Spolku

hudobného folklóru. Zbieral a upravoval piesne, zostavoval spevníčky pre

jednotlivé ročníky celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska. Svojim

akordeónom, ktorý nikdy nechýbal na festivaloch, či prehliadkach,

nákazlivým humorom i osobitým prístupom k problémom spájal ľudí rôznych

názorov. Zanechal za sebou mnoho práce v prospech našej kultúry.

Česť jeho pamiatke

Vedenie Spolku hudobného folklóru