Plánované podujatia v roku 2017

Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2017  v spolupráci s RTVS – Slovenský rozhlas

Z klenotnice jubilanta

Koncert na počesť 90. narodenín Ondreja Dema

Koncert s aspektom na tvorbu a aktivity jubilanta: Etnomuzikológ - autor rozhlasového cyklu Klenotnica ľudovej hudby (1966-1993), autor námetu a aktívny organizátor medzinárodnej rozhlasovej súťaže PRIX DE MUSUQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA (1970-1991), spracovateľ folklórnej (upravovateľ) folklórnej hudby pre OĽUN a iné umelecké telesá. Predseda Spolku hudobného folklóru (1996-dodnes).

Program

1. Fujarové rozfuky. Trio fujaristov Kubincovcov (záznam)

2. Ej, zahraj mi, hudačku. (Raslavická krucena a polky). OĽUN

3. Išóv Janík hore humnom, Načo si sa oženev (svadobné piesne z Branova). .Vernika Kačkovičová        Spevácka skupina z Branova a ľudová hudba Michala Nogu

4. Svadobná odobierka z Oravy. Darina Laščiaková, zbor a orchester ĽUT (záznam)

5. Veď ja tá Terchová. Ťažká muzika z Terchovej

6. Trávnice spod Rozsutca. Trio z Chotára z Terchovej

7. Terchovské nôty a cifry. OĽUN a Ťažká muzika z Terchovej

8. Ľuľuže mi, ľuľu, Dze si sosňičko rosla, Šuhaj, ňeviberaj (piesne z Krásnej Lúky). . Monika Kandráčová, husle Michal Noga, OĽUN

9. Ej, horou, horou (piesne z Podpoľania). Milan Križo, Ján Kružliak st., fujara, mužská . spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

10. Jánske z Čičmian. Ženská spevácka skupina Vajana, OĽUN

11. Goralské nôty spod Tatier. Sólisti huslisti Miroslav Dudík, Peter Uličný, . Ján Kružliak st., Ján Kružliak ml., OĽUN

Uvedenie do života CD albumu Z mojej klenotnice III

12. Vezú nás, vezú (vojenské z Vajnôr). Mužská spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

13. Parta moja, parta (svadobné z Liptova). dievčenská spevácka skupina Lúčnice, mužská spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

14. Lésola, lésola (Kvetnonedeľné piesne z Vajnor). Dievčenská skupina z Vajnor, Mária Kováčiková a Marta Nemcová

15. Tance zo Zámutova (podľa hry ĽH Česľakovcov). Ľudová hudba Michala Nogu

16. Javoria, javoria (piesne z Horehronia). Ján Ambróz, OĽUN

17. Z vŕškov do dolín. Spevácky zbor Lúčnice, dir. Elena Matušová, Ján Kružliak st., fujara

18. Tance z Hanušoviec, sólisti M. Dudík, P. Uličný, J. Kružliak st., J. Kružliak ml.

Orchester ľudových nástrojov vedú Miroslav Dudík a Peter Uličný Moderovanie: Zuzana Bobríková Dramaturgia: Ondrej Demo a Miroslav Dudík Scenár: Samo Smetana a Stanislav Dúžek Hudobné spracovanie: Ondrej Demo (2-3, 7-13, 16-18) a Vladimír Slujka (4) Produkcia: Stanislav Bachleda, Barbora Grandtnerová Réžia: Samo Smetana

 
Termín konania:18. Mája 2017, 18.00 Miesto konania: Veľké koncertné štúdiu SRo  
 
Koncert z verejných zdrojov podporili
           Koncert podporila  

..................................................................................

Pri tej Nitre....

Prehliadka popredných ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov z Nitry a okolia.

Podujatie predstaví najvýznamnejších interpretov folklórnej hudby nitrianskeho regiónu, ktorí dosiahli všeobecné uznanie v celoslovenskom meradle a ktorí sa zaslúžili o to, že je Nitra považovaná za jedno z najvýznamnejších folklórnych centier nielen na Slovensku. Tiež poukáže na zaujímavé špecifiká tradičných interpretačných štýlov a hudobného repertoáru vychádzajúceho zo starej roľníckej kultúry. Vzhľadom na pripravované rozhlasové odvysielanie programu, bude mať podujatie celoslovenský dosah.

Program

1. Jánske ľúbostné a žartovné piesne z Malej Lehoty – spieva ženská spevácka skupina Vranky

na gajdách hrá Tomáš Blažek

2. Keď som išla na dvor (čardáše z Tekova, úprava ĽH FS Zobor) spieva Petra Zaujecová, . . hrá ľudová hudba Zobor

3. Od Komárna vysekaná cesta (verbunky z Branova a Dolného Ohája, úprava Marian Járek) . hrá a spieva ľudová hudba Zobor

4. Gajdošské (hajdúske a párové tance z Tekova, úprava M. Járek), spieva Petra Zaujecová

hrá a spieva ľudová hudba Zobor

5. Koď smo išli z Jágra - skupina Nebodaj

6. Piesne z Dražoviec - folklórna skupina Tradícia z Drážoviec

7. Ľúbostné piesne z Malého Zálužia – spieva ženská spevácka skupina Vranky

8. Tá branovská lúka, čardáše z Branova (úprava M.Járek),spieva Petra Zaujecová, ľudová hudba Zobor

9. Ženské žartovné piesne z okolia Nitry, spieva ženská spevácka skupina Vranky,   na gajdách hrá Tomáš Blažek

10. Neni dobré, Hore slnko, hore - skupina Nebodaj

11. Odbila už edna (dievčenské spevy z Kokavy, úprava Štefan Molota) , spieva Petra Zaujecová

12. Plev Janko s Aničkú – spieva Margita Jágerová, hrá ľudová hudba Zobor

13. Ftody dobre vandrovať (piesne z Telgártu, úpr. Š. Molota), spieva Petra Zaujecová

ľudová hudba Zobor,

14. Dievčenské piesne z Mane – spieva ženská spevácka skupina Vranky, ľudová hudba Zobor

Vstup na koncert je voľný

Koncert z verejných zdrojov podporili

                           

                                                         

.......................................................................................                                                    

Seminár o ľudovej piesni 2017

Zberateľská, edičná činnosť, skúmania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti Trenčianskeho región
 
I. časť: 9.30 – 11.15
1. Otvorenie seminára. PhDr. .Ondrej Demo
Vedenie seminára PhDr. Stanislav Dúžek
2.  Ľud. pieseň v súčasnosti – pokus o charakteristiku (rodinné príležitosti, autobusové zájazdy,
iné spontánne príležitosti, repertoár, hudobný sprievod, organizované aktivity).
Ing. Jozef. Lehocký
3. Súčasné oživovanie tradičných folklórnych prejavov - súčasný folklorizmus a jeho podoby.
PhDr. Hana Hlôšková
4. Historické záznamy ľud. piesní – možnosti a problémy ich oživovania. PhDr. Hana Urbancová
5. Ľud. pieseň, hudba a tanec v regióne moravských kopaníc v súčasnosti. PhDr. Pavel Popelka
D i s k u s i a
II. časť: 11.15 – 11.50
6. Ľudová pieseň v detskom folkl. súbore Kornička – príprava pre choreografiu, spevácky výstup,
zdroje, naštudovanie, interpretácia. Ing. Vladimír Mišík
7. Ľud. pieseň v mestskej mužskej speváckej skupine Škrupinka z Trenčína – poznanie, zdroje, vzory, naštudovanie, region. štýlovosť, úpravy, interpretácia, inscenovanie. DVD, Jozef Ďuráči
D i s k u s i a
 
O b e d ň a j š i a  p r e s t á v ka 11.50 – 13.30
 
Vedenie seminára Ing. Jozef Lehocký
III. časť 13.30 – 14.40
8. Ľud. pieseň v dedinskej folkl. skupine Rozvadžan z Tr. Stankoviec - súčasnosť na dedine, poznanie – zdroje, vzory, naštudovanie, úpravy, regionálna štýlovosť, interpretácia, inscenovanie.
DVD, Ing. Vendelín Sedláček
9. Tradičná ľudová pieseň v súčasnej praxi dychových hudieb. Tomáš Vaňo
D i s k u s i a
IV. časť 14.40 – 15.50
10. Ľudová. pieseň v ZUŠ - v pedagogickej praxi a skúsenosti speváčky ľudových piesní.
Slávka Švajdová
11. Ľud. pieseň v práci učiteľa hudby a aktívneho muzikanta v kapele Váhovanka,
Mgr. Ladislav Žiško
12. Ako kriesiť regionálny štýl sláčikových hudieb stredného Považia.
Problematika úprav ľud. piesní vo folklórnom súbore. Mgr. Peter Obuch
13. Výskum a publikovanie ľudovej piesne, príležitosti pre jej uplatnenie na javisku i mimo neho
v regióne Dubnica nad Váhom v súčasnosti. Mgr. Richard Benech
14. Ľudová pieseň v súčasnom folkloristickom dianí z pohľadu okresného osvetového zariadenia -
- zdrojové materiály, metodická pomoc, vzdelávanie, prezentácia. Ing. Dana Mahútová
Z á v e r e č n á d i s k u s i a 
V. časť 16.30 – 17.30
Program: Ženské spevácke trio Krajka z Trenčína, Detský folkl. súbor Kornička z Trenčína,
Kapela Váhovanka z Mníchovej Lehoty.

 

Odborný garanti: Dr.Stanislav Dúžek,CSc., Ing. Jozef Lehocký.
Termín konania: 11. novembra 2017
Miesto konania: Trenčianske osvetové stredisko    

 

Seminár z verejných zdrojov podporujú

 

                             

 .......................................................................................

Tradičný vianočný koncert

V Betleheme na salaši

Ľudové koledy, pastorálne a vianočné piesne z rôznych oblastí Slovenska.
Vianočným koncertom v roku 2017 sa vraciame späť k prezentácii neprofesionálneho interpretačného umenia, ktorého zámerom je najmä akcentovanie hodnotovej bohatosti, ktorou disponuje naša ľudová kultúra. Okrem predvádzania už známych, tradičných kolied a piesní, bude program obsahovať okrem známych aj nové úpravy od renomovaných slovenských skladateľov.
Účinkujúci:
Orchester ľudových nástrojov,  sólisti na pastierskych vzduchozvučných nástrojoch.
Trio Michala Nogu, Košice, Ján Ambróz, Banská Bystrica, Anna Hulejová,  Simona Hulejová, Ružomberok, Monika Kandráčová, Ondrej Kandráč, Krásna Lúka,Šariš, Pavol Kužma,, gajdy a píšťaly, a trio speváčok, Kysucké Nové Mesto, Dajana Margetová, Šumiac, Deti z detských folklórnych súborov - koledníci a vinšovníci, Mužská spevácka skupina Rodokmeň, Bratislava, Ženská spevácka skupina Trnki, Banská Bystrica,
 
Účinkujúcich sprevádza. Orchester ľudových nástrojov SRo, umelecký vedúci Miroslav Dudík
Odborní garanti : Dr. Marián Minárik a Dr.Stanislav Dúžek Odborná spolupráca: Ondrej Demo
Termín konania: 14. decembra 2017, 18.00 hiod. Miesto konania Veľké koncertné štúdio, SRo Bratislava

 

Koncert z verejných zdrojov podporujú

                                            

........................................................................................