Plánované podujatia v roku 2017

Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2017  v spolupráci s RTVS – Slovenský rozhlas

Z klenotnice jubilanta

Koncert na počesť 90. narodenín Ondreja Dema

Koncert s aspektom na tvorbu a aktivity jubilanta: Etnomuzikológ - autor rozhlasového cyklu Klenotnica ľudovej hudby (1966-1993), autor námetu a aktívny organizátor medzinárodnej rozhlasovej súťaže PRIX DE MUSUQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA (1970-1991), spracovateľ folklórnej (upravovateľ) folklórnej hudby pre OĽUN a iné umelecké telesá. Predseda Spolku hudobného folklóru (1996-dodnes).

Program

1. Fujarové rozfuky. Trio fujaristov Kubincovcov (záznam)

2. Ej, zahraj mi, hudačku. (Raslavická krucena a polky). OĽUN

3. Išóv Janík hore humnom, Načo si sa oženev (svadobné piesne z Branova). .Vernika Kačkovičová        Spevácka skupina z Branova a ľudová hudba Michala Nogu

4. Svadobná odobierka z Oravy. Darina Laščiaková, zbor a orchester ĽUT (záznam)

5. Veď ja tá Terchová. Ťažká muzika z Terchovej

6. Trávnice spod Rozsutca. Trio z Chotára z Terchovej

7. Terchovské nôty a cifry. OĽUN a Ťažká muzika z Terchovej

8. Ľuľuže mi, ľuľu, Dze si sosňičko rosla, Šuhaj, ňeviberaj (piesne z Krásnej Lúky). . Monika Kandráčová, husle Michal Noga, OĽUN

9. Ej, horou, horou (piesne z Podpoľania). Milan Križo, Ján Kružliak st., fujara, mužská . spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

10. Jánske z Čičmian. Ženská spevácka skupina Vajana, OĽUN

11. Goralské nôty spod Tatier. Sólisti huslisti Miroslav Dudík, Peter Uličný, . Ján Kružliak st., Ján Kružliak ml., OĽUN

Uvedenie do života CD albumu Z mojej klenotnice III

12. Vezú nás, vezú (vojenské z Vajnôr). Mužská spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

13. Parta moja, parta (svadobné z Liptova). dievčenská spevácka skupina Lúčnice, mužská spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

14. Lésola, lésola (Kvetnonedeľné piesne z Vajnor). Dievčenská skupina z Vajnor, Mária Kováčiková a Marta Nemcová

15. Tance zo Zámutova (podľa hry ĽH Česľakovcov). Ľudová hudba Michala Nogu

16. Javoria, javoria (piesne z Horehronia). Ján Ambróz, OĽUN

17. Z vŕškov do dolín. Spevácky zbor Lúčnice, dir. Elena Matušová, Ján Kružliak st., fujara

18. Tance z Hanušoviec, sólisti M. Dudík, P. Uličný, J. Kružliak st., J. Kružliak ml.

Orchester ľudových nástrojov vedú Miroslav Dudík a Peter Uličný Moderovanie: Zuzana Bobríková Dramaturgia: Ondrej Demo a Miroslav Dudík Scenár: Samo Smetana a Stanislav Dúžek Hudobné spracovanie: Ondrej Demo (2-3, 7-13, 16-18) a Vladimír Slujka (4) Produkcia: Stanislav Bachleda, Barbora Grandtnerová Réžia: Samo Smetana

 
Termín konania:18. Mája 2017, 18.00 Miesto konania: Veľké koncertné štúdiu SRo  
 
Koncert z verejných zdrojov podporili
           Koncert podporila  

..................................................................................

Pri tej Nitre....

Prehliadka popredných ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov z Nitry a okolia.

Podujatie predstaví najvýznamnejších interpretov folklórnej hudby nitrianskeho regiónu, ktorí dosiahli všeobecné uznanie v celoslovenskom meradle a ktorí sa zaslúžili o to, že je Nitra považovaná za jedno z najvýznamnejších folklórnych centier nielen na Slovensku. Tiež poukáže na zaujímavé špecifiká tradičných interpretačných štýlov a hudobného repertoáru vychádzajúceho zo starej roľníckej kultúry. Vzhľadom na pripravované rozhlasové odvysielanie programu, bude mať podujatie celoslovenský dosah.

Program

1. Jánske ľúbostné a žartovné piesne z Malej Lehoty – spieva ženská spevácka skupina Vranky

na gajdách hrá Tomáš Blažek

2. Keď som išla na dvor (čardáše z Tekova, úprava ĽH FS Zobor) spieva Petra Zaujecová, . . hrá ľudová hudba Zobor

3. Od Komárna vysekaná cesta (verbunky z Branova a Dolného Ohája, úprava Marian Járek) . hrá a spieva ľudová hudba Zobor

4. Gajdošské (hajdúske a párové tance z Tekova, úprava M. Járek), spieva Petra Zaujecová

hrá a spieva ľudová hudba Zobor

5. Koď smo išli z Jágra - skupina Nebodaj

6. Piesne z Dražoviec - folklórna skupina Tradícia z Drážoviec

7. Ľúbostné piesne z Malého Zálužia – spieva ženská spevácka skupina Vranky

8. Tá branovská lúka, čardáše z Branova (úprava M.Járek),spieva Petra Zaujecová, ľudová hudba Zobor

9. Ženské žartovné piesne z okolia Nitry, spieva ženská spevácka skupina Vranky,   na gajdách hrá Tomáš Blažek

10. Neni dobré, Hore slnko, hore - skupina Nebodaj

11. Odbila už edna (dievčenské spevy z Kokavy, úprava Štefan Molota) , spieva Petra Zaujecová

12. Plev Janko s Aničkú – spieva Margita Jágerová, hrá ľudová hudba Zobor

13. Ftody dobre vandrovať (piesne z Telgártu, úpr. Š. Molota), spieva Petra Zaujecová

ľudová hudba Zobor,

14. Dievčenské piesne z Mane – spieva ženská spevácka skupina Vranky, ľudová hudba Zobor

Vstup na koncert je voľný

Koncert z verejných zdrojov podporili

                           

                                                         

.......................................................................................                                                    

Seminár o ľudovej piesni 2017

Zberateľská, edičná činnosť, skúmania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti Trenčianskeho región
Jozef Lehocký: Ľudová pieseň v súčasnosti. Pokus o charakteristiku (rodinné udalosti , ň zájazdy, príležitosti, repertoár, hudobný sprievod, organizované aktivity)
Anna Hlôšková: Súčasné prejavy a funkcie folklorizmu
Pavel Popelka: Ľudová pieseň, hudba a tanec v regióne moravských kopaníc v súčasnosti.
Vladimír Mišík: Ľudová pieseň v detskom folkl. súbore Kornička. Ppríprava pre choreografiu, . spevácky výstup,zdroje naštudovanie, interpretácia
Jozef Ďuráči: Ľudová pieseň v mestskej mužskej speváckej skupine Škrupinka . . z Trenčína, poznanie, zdroje vzory, naštudovanie, regionálna štýlovosť, . úpravy , interpretácia, inscenovanie
Vendelín Sedláček:Ľudová pieseň v dedinskej folklórnej skupine Rozvadžan z Trenčianskych  Stankoviec 
Jaroslav Múdry: Tradičná ľudová pieseň v súčasnej praxi dychových hudieb
Slávka Švajdová: Ľudová pieseň v ZUŠ - práca s ľudovou piesňou v jednotlivých oddeleniach
Ladislav Žiško: Ľudová pieseň v práci učiteľa hudby a aktívneho muzikanta v kapele Váhovanka
Peter Obuch: Tradičné herné štýly v oblasti stredného Považia
Dana Mahútová: Ľudová pieseň v súčasnom folkloristickom dianí z pohľadu okresného . osvetového zariadenia, zdrojové materiály, metodická pomoc, vzdelávanie, . prezentácia.
Na koncerte v rámci seminára vystúpia:
Ženské spevácke trio Krajka z Trenčína, Detský folklórny súbor Kornička z Trenčína, Ľudová hudba Petra Obucha

 

OdbornÍ garanti: Dr.Stanislav Dúžek,CSc., Ing. Jozef Lehocký.
Termín konania: 11. novembra 2017
Miesto konania: Kultúrne centrum Stred (Dlhé hony), ulica 28. októbra 2, 911 01 Trenčín. 11.11.2016 , 9.30 hod.   

 

Seminár z verejných zdrojov podporili

 

                               
           ​                  

 .......................................................................................

Vianočný koncert

V BETLEHEME NA SALAŠI 

 14.12.2017, 19.00 hod., Veľké koncertné štúdio I, SRo Mýtna 1, Bratislava

PROGRAM

1. Pastierske signály, na fujare trombite hrá Marian Plavec

2. Miroslav Dudík: Neseme vám koledu - spieva a OĽUN vedie M. Dudík,  spievajú Mužská spevácka skupina Rodokmeň, Ženská spevácka skupina Kytica,

3. Marian Veselský: Vianočné koledy - Stromček, stromček, Hop, hop,. Janko, Raduj sa, veseľ sa,  spev Michaella Jelínková, gajdy Dušan Frko

4. Peter Párničan: Koledníci z Plachtiniec, DFS Čunovský kŕdeľ vedie Mária Straková, Orchester ľudových . nástrojov vedie Peter Parničan,

5. Peter Parničan: Počúvajte novie chýry, Peter Párničan fujara,spev,OĽUN vedie Peter Uličný

6. Peter Parničan: Vianočné koledy gréckokatolíkov z Telgártu a Šumiaca Koli jasna hviezda, Neplač Rachile, Roždestvo tvoje, Stoj Davide s husľami ŽSS Trnki, OĽUN vedie Peter Parničan

7. xxx: Bár som starý, šedivý, spev Vincent Krkoška, píšťalky,spev Rudolf Patrnčiak, Alojz Mucha 8. Miroslav Dudík: Na Vánoce, na tý hody, spev Petra Zaujecová, OĽUN, vedie Miroslav Dudík

9. Ondrej Demo: Ej, hviezda, hviezda premilá, spev Vincent Krkoška, Petra Zaujecová, Slávka  Horváthová; AlojzMucha, Rudolf Patrnčiak, Ladislav Laurenčík, Ján Miho, Marian Plavec (drumbľa), . OĽUN vedie Peter Uličný

10. Ján Kružliak st.: Koledy z Kysúc-Hore sa valasi, Ej vezmi Jožko gajdičky, Jasná hviezda svieti, Ježišek sa   nam narodil, spieva Pavol Kužma, na gajdách hrá Roman Bienik, OĽUN vedie Peter Uličný

11. Igor Bázlik: Už k nám prišla zima, spev Simona Hulejová, MSS Rodokmeň, ŽSS Kytica,   OĽUN vedie Miroslav Dudík,

12. Peter Parničan:  Vianočné koledy gréckokatolíkov z Telgártu a Šumiaca - Do vášho dvoru, Z tamtej     strany jarka, Dajteže, nam dajte, Ženská spevácka skupina Trnki, OĽUN vedie Peter Parničan

13. Igor Bázlik: Dve koledy - Panna čistá, Štedrý večer, spev Slávka Horváthová, ŽSS Kytica,  OĽUN vedie Peter Uličný

14. Vianočné z Terchovej - Stastie, zdravie, pokoj svatý, Stan hore baco, hrá a spieva Ťažká muzika     Terchová, vedie Rudolf Patrnčiak

15. Peter Parničan: Šarišské a rusínske koledy - Divnaja novina, Pospešte pastuškové, Narodil sa . Jesus Christus, spieva Anna Poráčová, OĽUN vedie Peter Parničan

16. Ondrej Demo: Radujme sa, valasi, spieva Slávka Horváthová, spev Marta Srnková, Jozef Tkáčik,  organ Zuzana Záhradníková, MSS Rodokmeň, ŽSS Kytica, diriguje Miroslav Dudík,

17. Miroslav Šmíd: Narodil sa Kristus Pán, spev Marta Srnková, Pavol Ondriš, Jozef Tkáčik, mužská                spevácka skupina  Rodokmeň, ženská spevácka skupina Kytica, OĽUN vedie Miroslav Dudík   

       Moderujú Nora Turancová a Martin Jurčo

Koncert z verejných zdrojov podporuje  hlavný paertner projektu                                                                                      Fond na podporu umenia                                Koncert finančne podporujú

                                                                               

........................................................................................