Predstavenstvo spolku

Ondrej Demo
predseda Predstavenstva

Jozef Tkáčik
podpredseda Predstavenstva

Hana Kyseľová
členka predstavenstva

Stanislav Dužek
člen predstavenstva

 

Štilicha Peter
člen Predstavenstva

Marián Veselský
člen predstavenstva

Michal Noga                                                   člen Predstavenstva

Peter Párničan                                              člen Predstavenstva

 

Stanislav Bachleda
tajomník

Medelský Borivoj
predseda Dozornej komisie

Igor Bázlik                                                         člen Dozornej komisie

 

Marián Minárik                                           člen Dozornej komisie