Predstavenstvo spolku

Ondrej Demo
Čestný predseda Predstavenstva

Jozef Tkáčik
Predseda Predstavenstva

Hana Kyseľová
Členka predstavenstva

Stanislav Dužek
Člen predstavenstva

 

Štilicha Peter
Podpredseda Predstavenstva

Marián Veselský
Člen predstavenstva

Michal Noga                                                   Člen Predstavenstva

Peter Párničan                                              Clen Predstavenstva

 

Stanislav Bachleda
tajomník

Medelský Borivoj
člen Predstavenstva

Igor Bázlik                                                         člen Dozornej komisie

 

Marián Minárik                                           poverený vedením Dozornej komisie