Spolupráca s RTVS v roku 2016

ZO ZEMPLÍNA

Prehliadka inštrumentalistov a spevákov sólistov a inštrumentálnych skupín

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Michalovce

Dátum: 10. 5. 2018

Účinkujúci: ĽH a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec

........................................................................................................................

11. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENU JANKY GUZOVEJ

Miesto: RTVS Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

Dátum: 11. 10. 2018,

Účinkujúci: Súťažiaci nominovaní rozhlasovými štúdiami v Košiciach, Banskej Bystrici . a v BratislaveSeminár o ľudovej piesni 2017

.........................................................................................................................

SEMINáR O ľUDOVEJ OPIESNI

Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní

Dátum: 10. 11. 2018,

Miesto konania. Dom kultpúry v Čadci

............................................................................................................................

PRIŠLI SME K VÁM NA KOLEDU...

Tradičný vianočný koncert

Dátum: 13. 12. 2018,

Miesto konania. Veľké koncertné štúdio RTVCS Slovenský rozhlas, Mýtna 1 Bratislava

Účinkujúci: sólisti, folklórne skupiny a súbory z rôznych častí Slovenska