Spolupráca s RTVS v roku 2020

POVEJ, VETRÍK, POVEJ  

Rozlúčkový koncert Miroslava Dudíka, um. vedúceho OĽUN-nu SRo, k životnému jubileu.                                                                                                       

Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, 10.9.2020, 18:00

.........................................................................

SEMINÁR O ĽUDOVEJ PIESNI 2020                                                                                     

Stará Ľubovňa 12.9.2020, 9.30 hod.

........................................................................

12. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENU JANKY GUZOVEJ 

MALÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO RTVS SRO, 15.10.2020, 18.00 HOD.                                   

SÚŤAŽIŤ BUDÚ MLADÍ INTERPRETI NOVIMNOVABÍ ROZHLASOVÝMI ŠTÚDIAMI V

KOŠICIACH, BANSKEJ BYSTRICI A BRATISLAVE      

.........................................................................

VIANOČNÝ KONCERT VEČNÝ SALAŠ SVETOZÁRA STRAČINU

VEĽKÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO RTVS SRO, 3.12.2020, 19.00 HOD.