Anténa EXPLORER 710

Anténa EXPLORER 710

Samostatná anténa pre terminál EXPLORER 710
Anténne káble nie sú súčasťou balenia

Anténa EXPLORER 710

ANTÉNNE ROZHRANIE COBHAM EXPLORER 710 NA VYSIELAČI
Zisk antény Smerový, s maximálnym ziskom 14,6 dB vzhľadom na izotropný. Federálna komisia pre komunikácie prijala bezpečnostnú normu pre vystavenie ľudí RF (rádiofrekvenčnej) energii, ktorá je pod limitmi OSHA (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).
Špecifikácia položky
Typ konektora TNC, samica
Max. dĺžka kábla Typicky do 100 m v závislosti od typu kábla
Max. strata kábla Max 20 dB strata kábla pri 1,5 až 1,7 GHz
Maximálna strata kábla 3 dB pri 50 až 60 MHz
Max. DC impedancia pre káble