DLN6705A Motorola Field Replaceable Unit – UHF prijímač

DLN6705A Motorola Field Replaceable Unit - UHF prijímač

FRU UHF 403-470 PRIJÍMAČ

DLN6705A Motorola Field Replaceable Unit – UHF prijímač

Prijímač FRU prijíma RF signál z anténneho portu prijímača a konvertuje výslednú konečnú medzifrekvenciu (IF) z analógového signálu na digitálne slovo, ktoré dodáva do SCM FRU ako signál dátovej zbernice.

Pásmo: 403 – 470 MHz (UHF)