EXPLORER Cellular Modem

EXPLORER Cellular Modem

Vlastný USB LTE dongle pre terminály EXPLORER 510 a EXPLORER 710 BGAN

EXPLORER Cellular Modem

Vyžaduje softvér EXPLORER 510 1.02 alebo novší a softvér EXPLORER 710 1.06

  • Jednoducho pripojte USB kľúč k portu USB Host na termináli BGAN a použite miestnu mobilnú sieť ako alternatívu k BGAN .
  • Použite svoj BGAN ako bezdrôtový prístupový bod pre všetky svoje zariadenia
  • Vyžaduje aktivovanú dátovú SIM kartu pre miestneho mobilného operátora