GMVN6241F Motorola MOTOTRBO CPS 2.0 / RM and Tools Software DVD

GMVN6241F Motorola MOTOTRBO CPS 2.0 / RM and Tools Software DVD

SOFTWARE, MOTOTRBO RM-CPS 2.0 DVD

GMVN6241F Motorola MOTOTRBO CPS 2.0 / RM and Tools Software DVD

• DVD so softvérom, ktoré obsahuje:

• Zákaznícky programovací softvér 2.0 Verzia 2.110.235.0.

• Správa rádia Verzia 2.110.235.0.

• Pridružené nástroje.

• Poznámka: Funkcia poskytovania a správy licencií sa testuje až pre tri predchádzajúce vydania, zatiaľ čo podpora aktualizácie softvéru sa testuje až pre päť predchádzajúcich vydaní.