HKVN4060A Funkcia kódovania prerušenia prenosu Motorola – licenčný kľúč

HKVN4060A Funkcia kódovania prerušenia prenosu Motorola – licenčný kľúč

MOTOTRBO RÁDIO TX INT LIC KEY

HKVN4060A Funkcia kódovania prerušenia prenosu Motorola – licenčný kľúč

• Toto prikáže licenčný kľúč na aktiváciu funkcie kódovania prerušenia prenosu v rádiu DP2x00 / DP2x00e / SL2600 / DM2600.

• Kódovanie prerušenia vysielania je funkcia digitálneho režimu, ktorá umožňuje rádiu prerušiť vysielanie (napríklad pri nastavovaní núdzového volania).

• Licenčný kľúč funkcie nie je potrebný na podporu dekódovania prerušenia prenosu (tj schopnosti prerušiť rádio) iným rádiom.

• Poznámka: Tento licenčný kľúč nevyžadujú niektoré modely rádií zakúpené po 18. novembri 2019, pre ktoré ide o prémiovú softvérovú funkciu aktivovanú ako štandard.