HKVN4240A Motorola Mid-Tier Repeater digitálny hlasovací licenčný kľúč

HKVN4240A Motorola Mid-Tier Repeater digitálny hlasovací licenčný kľúč

Digitálne hlasovanie DR/SLR1000/5000

HKVN4240A Motorola Mid-Tier Repeater digitálny hlasovací licenčný kľúč

• Na aktiváciu funkcie digitálneho hlasovania v opakovači DR 3000 / SLR 1000 / SLR 5500 je potrebný licenčný kľúč.

• Digitálne hlasovanie využíva viacero satelitných prijímačov (t. j. opakovače nakonfigurované na „iba príjem“) na prenos rádiových prenosov do centrálneho opakovača hlasovania s cieľom riešiť nesúlad medzi dosahom prichádzajúcich/odchádzajúcich, ktorý môže nastať v dôsledku rôznych úrovní vyžarovaného výkonu rádia/opakovača. .

• Len opakovače hlasovania v systéme (nie satelitné prijímače) musia mať aktivovanú funkciu digitálneho hlasovania pomocou CPS, čo si vyžaduje zakúpenie samostatného licenčného kľúča pre každý opakovač hlasovania.

• Poznámka: Nepodporujú 8 MB DR 3000 opakovače.