HKVN4371A Motorola Single Input Noise Cancellation (SINC+) – Licenčný kľúč

HKVN4371A Motorola Single Input Noise Cancellation (SINC+) – Licenčný kľúč

TRBO RÁDIO ENH NOISE CAN LIC KEY

HKVN4371A Motorola Single Input Noise Cancellation (SINC+) – Licenčný kľúč

• Týmto sa nariadi licenčný kľúč na aktiváciu funkcie potlačenia hluku jedného vstupu (SINC+) v zariadení DP2x00 / DP2x00e / DP3441 / DP3441e / DP3661e / DP4x0x / DP4x0xe / DP4x01 Ex / DP4x201 Ex / DP4x260 Ex /04×01 Ex Ma /0x0406 Rádio DM4x0xe.

• Táto funkcia ponúka určité výhody vylepšeného potlačenia hluku pomocou štandardného mikrofónu, ktorý sa bežne spája s drahším príslušenstvom s dvojitým mikrofónom.

• Poznámka: Tento licenčný kľúč nevyžadujú niektoré modely rádií zakúpené po 18. novembri 2019, pre ktoré ide o prémiovú softvérovú funkciu aktivovanú ako štandard.