Icom IC-F4400DS UHF ručné rádio IDAS

Icom IC-F4400DS UHF ručné rádio IDAS

IDAS™ vás posunie na novú úroveň „inteligentnosti“

Icom IC-F4400DS UHF ručné rádio IDAS

Trunking (NXDN Type-D alebo dPMR Mode 3)

IDAS trunking môže spájať viacero kanálov a efektívne zdieľať obmedzený počet kanálov s veľkým počtom používateľov.

* Vyžaduje sa licenčný kľúč (ISL-UGMTR pre NXDN Type-D alebo ISL-UGMD3 pre dPMR Mode 3).

Pripojenie viacerých lokalít

Pripojte dve alebo viac lokalít opakovača cez sieť IP a rozšírte pokrytie komunikácie. Konektivitu viacerých miest je možné aplikovať na konvenčný aj trunkový režim.

Skenovanie hlasovania

Pri použití v konvenčnom systéme s viacerými miestami, rádio IDAS vyhľadá optimálne miesto zosilňovača a automaticky zvolí zosilňovač. Užitočné pre používateľov pohybujúcich sa v širokom priestore.

Prevádzka v režime Mix (konvenčný NXDN a režim dPMR 1/2)

Rádio IDAS môže prijímať signály v analógovom aj digitálnom režime na kanáli a môže odpovedať buď v analógovom alebo digitálnom režime podľa prijatého režimu. Čiastočne môžete zaviesť rádiá IDAS, pričom stále používate existujúce analógové rádiá v systéme.

Aktualizácia licenčného kľúča

Potrebné funkcie, ako je schopnosť trunkingu, kapacita kanála, šifrovanie AES a ďalšie funkcie môžu byť pridané pomocou možností licenčného kľúča. Rádiá IDAS je možné upgradovať a prispôsobiť tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám.

Efektívnosť riadenia systému / rádiovej jednotky

Over-the-Air-programovanie (OTAP)

Funkcia OTAP vám umožňuje bezdrôtovo distribuovať konfiguračný súbor rádia na aktualizáciu rádií IDAS. Ušetrite značný čas bez nutnosti vracať rádio na preprogramovanie.

* Vyžaduje sa softvér správcu OTAP (CS-OTPM1).

Systémový konfiguračný súbor (SCF) (dPMR režim 3)

Systémový server Icom dPMR Mode 3 môže exportovať SCF, ktorý obsahuje bežné systémové parametre a rádio IDAS môže importovať SCF pre ďalšiu efektivitu programovania.

Základné funkcie rádia

Malý, tenký a inteligentný

Kompaktné telo je možné vďaka novým inžinierskym technikám vrátane použitia vlastného SoC (System-on-a-Chip) a plochej klávesnice. Tenké rozmery dopĺňa aj znížená spotreba energie, čo umožňuje tenšiu batériu.

Farebný LCD displej a vylepšené používateľské rozhranie

Používa sa farebný LCD displej s vysokým rozlíšením a nové používateľské rozhranie. Farebný LCD displej zlepšuje viditeľnosť pri prirodzenom aj vnútornom osvetlení, pričom nočný režim LCD je alternatívou pre použitie v noci alebo pri slabom osvetlení. Funkcie možno jednoducho nastaviť podľa ľahko pochopiteľných ikon a položiek ponuky.

* Pre IC-F3400DT/F3400DS/F3400DPT/F3400DPS/F4400DT/F4400DS/F4400DPT/F4400DPS (typ displeja)

Prevádzkové pohodlie

Funkcia OAA odošle s volaním prijímačom vlastný alias a automaticky zobrazí meno volajúceho na displeji prijímača. Eliminuje potrebu programovania zoznamu hovorov pre každé rádio, keď je zadané nové rádio alebo existujúce rádio odovzdané inej osobe.

Prevádzka hands-free s náhlavnou súpravou Bluetooth®*1

Vstavaný modul Bluetooth®*1 poskytuje diaľkové ovládanie a komunikáciu bez použitia rúk v spojení s náhlavnou súpravou tretej strany (napríklad séria 3M™ Peltor™ WS™ 5)*2.

*1 K dispozícii je aj verzia bez Bluetooth. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho predajcu. *2 Dostupné funkcie závisia od spárovaných zariadení Bluetooth. Icom nezaručuje všetky funkcie a výkon Bluetooth headsetu.

Digitálny záznam hlasu

Rádio IDAS dokáže nahrávať prichádzajúce a odchádzajúce hovory a používateľ si môže pre každý prípad skontrolovať zaznamenanú komunikáciu. Pri použití 32 GB microSD* karty je max. Je možné nahrávať 500 hodín. Nasledujúce informácie môžu byť vložené do súboru WAV; ID používateľa, polohu GPS, frekvenciu, hlasitosť AF, RSSI atď.

(V závislosti od nastavenia).

* Karta microSD sa vyžaduje samostatne.

Upozornenie na vibrácie

Keď je hovor prijatý, rádio IDAS zavibruje dostatočne silno na to, aby bolo prichádzajúce hovory cítiť aj cez ťažké oblečenie.

Viaceré jazyky

Funkcie a položky ponuky je možné naprogramovať v inom jazyku ako v angličtine. Podporované sú písma cyrilika a zjednodušená čínština.

Hlasové oznámenie

Nové rádiá IDAS môžu oznámiť číslo kanálu, zónu a typ kanála pomocou hlasového oznámenia. Táto funkcia je vhodná na vykonávanie úprav rádia bez toho, aby ste sa museli pozerať na rádio. Hlasové oznámenia možno nahradiť prispôsobenými správami.

 • Správy do 100 znakov
 • Správa o stave
 • Pípnutie slabej batérie
 • Normálne, prioritné a hlasovacie skenovanie
 • Vnútorné hodiny

Bezpečnosť a ochrana

Šifrovanie AES/DES s over-the-air-rekeying (OTAR)

Pre zabezpečenie digitálnej komunikácie poskytuje rádio IDAS štandardne základné 4-kľúčové DES šifrovanie a pomocou voliteľného UT-134 je vylepšené na 64-kľúčové DES. Pri použití s voliteľným UT-134 a licenčným kľúčom (ISL-AKAES) je k dispozícii šifrovanie AES s funkciou OTAR. Funkcia OTAR umožňuje aktualizáciu šifrovacích kľúčov cez rádiový kanál.

* Vyžaduje sa softvér správcu OTAR (CS-OTAR1).

Núdzové volanie mužom a detekcia pohybu/stacionáru

Na diaľkové monitorovanie bezpečnosti pracovníkov má ručná rádiostanica IDAS štyri núdzové funkcie: detekcia pohybu, detekcia nehybnosti, vypnutie človeka a funkcie osamelého pracovníka. Ak je aktivovaná jedna z týchto funkcií, rádio automaticky vyšle núdzový signál.

Rádio zabiť, omráčiť a oživiť

Ak dôjde k strate alebo krádeži rádia, funkcia rádiového zabitia vypne vysielanie rádia, aby sa znížila bezpečnostná hrozba. Po prijatí príkazu rádiového omráčenia budú všetky funkcie dočasne zablokované, kým neprijmete príkaz Revive alebo kým nezadáte heslo používateľa.

 • Funkcie vzdialeného monitora (NXDN)/ počúvania okolia (dPMR).
 • Heslo zapnutia
 • Funkcia dohľadu
 • Funkcia taktickej skupiny na dočasné preskupenie skupín používateľov

Kvalita zvuku

Aktívny potlačovač hluku

Aktívny potláčač hluku pomáha pri poskytovaní čistého zvuku a zároveň potláča hluk pozadia. Táto funkcia zlepšuje prenášaný hlas aj prichádzajúci hovor. Používateľ rádia nemusí kričať do mikrofónu ani v extrémne hlučnom prostredí.

Efekt zvukového ekvalizéra

Zvukový ekvalizér vám umožňuje prispôsobiť zvukový tón na optimalizáciu kvality hlasu v rôznych prostrediach používania.

 • 14-pinový ACC konektor s výstupom BTL zosilňovača
 • Funkcia odvodnenia AquaQuake™ odstraňuje vodu z mriežky reproduktora
 • Audio kompander
 • Beat zrušiť

Dátová komunikácia

Vstavaný GPS prijímač

Rádio IDAS možno použiť ako transparentný dátový modem, ktorý cez rádiový kanál prenáša rôzne dáta až do rýchlosti 3600 bps. Digitálny režim NXDN 12,5 kHz zdvojnásobuje rýchlosť prenosu dát.

Údaje o polohe možno odoslať pomocou hlasového hovoru alebo volania o stave a možno ich použiť so systémom AVL (Automatic Vehicle Location) tretej strany. Funkcie denníka GPS zaznamenávajú v pravidelných intervaloch údaje o polohe používateľa.

USB port pre pripojenie k PC

Rádio IDAS je možné pripojiť k počítaču cez port USB na programovanie rádií a prístup k nainštalovanej karte microSD v režime veľkokapacitnej pamäte.

 • Sériové komunikačné rozhranie s Bluetooth® * pre bezdrôtové pripojenie
 • Programovanie rádia cez microSD kartu

* K dispozícii je aj verzia bez Bluetooth. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho predajcu.

Niektoré funkcie a možnosti budú dostupné v budúcnosti.

technické údaje

generál

Frekvenčný rozsah (NXDN) (* v závislosti od verzie) 380–470 MHz 450–512 MHz

Frekvenčný rozsah (dPMR) 380–470 MHz

Počet kanálov 1024 kanálov /128 zón, 4000 kanálov /128 zón (voliteľné), 32 kanálov /2 zóny (typ bez zobrazenia)

Typ emisie (NXDN) (* V závislosti od verzie) 16K0F3E, 14K0F3E, 11K0F3E, 8K50F3E ,8K30F1E/D, 4K00F1E/D

Typ emisie (dPMR) (* V závislosti od verzie) 16K0F3E, 14K0F3E, 8K50F3E, 4K00F1E/D

Požiadavka na napájanie 7,5V DC nominálne

Odber prúdu (približne) Tx (vysoký) 1,8A Rx (max./pohotovostný režim) 580 mA (interný SP)/140 mA

Impedancia antény 50Ω

Rozsah prevádzkových teplôt –30 °C až +60 °C; –22 °F až +140 °F (Špecifikácie rádia)

Rozmery (Š×V×H) (výstupky nie sú súčasťou dodávky) 53,6 × 123,5 × 29,3 mm; 2,1 × 4,9 × 1,2 palca (s BP-284)

Hmotnosť (približne) 215 g; 7,6 oz (hlavná jednotka), 335 g; 11,8 oz (s BP-284, MB-133 a FA-S81US)

Vysielač

Výstupný výkon (Hi, L2, L1) (v závislosti od verzie) 5 W, 2 W, 1 W

Stabilita frekvencie ±1,0 ppm

Rušivé emisie USA 80 dB typ., EUR 0,25 μW (≤ 1 GHz), 1,0 μW (> 1 GHz)

FM Hluk a hluk (W/N) 60/59 dB typ.

Harmonické skreslenie zvuku (AF 1kHz 40% odchýlka) 0,4% typ.

Chyba FSK 1% typ. (DVN/DN)

Prijímač

Citlivosť 12dB SINAD 0,23 μV typ., 20 dB SINAD (W/N) –5,0/–2,0 dBμV typ emf, 1 % BER (DVN/DN) –4,0/–4,0 dBμV typ emf.

Susedný kanál (W/N) 75/72 dB typ. (DVN/DN) 66/66 dB typ.

Potlačenie falošnej odozvy 76 dB typ.

Potlačenie intermodulácie Analógové (USA) 74 dB typ., Analógové (EUR) 68 dB typ., DVN/DN 73 dBμV emf typ./ –41 dBm typ.

Výstupný zvukový výkon Interný SP (s 8 Ω záťažou) 1300 mW typ. (pri 5% skreslení) Externý SP (s 8 Ω záťažou) 1000 mW typ. (pri 5% skreslení)/ 1300 mW typ. (s HM-222H pri 5 % dist.)