Kábel riadiaceho modulu DJI Master Wheels (2 m)

Kábel riadiaceho modulu DJI Master Wheels (2 m)

Kábel riadiaceho modulu DJI Master Wheels (2 m)

Kábel riadiaceho modulu DJI Master Wheels (2 m)

Pripojte DJI Master Wheels k ovládaciemu modulu, aby ste zvýšili flexibilitu prevádzky v stiesnených priestoroch.

V krabici

Kábel ovládacieho modulu DJI Master Wheels × 1

Kompatibilita

Majstrovské kolesá DJI