Námorný Ku-pásmový anténny systém SAILOR 800 VSAT

Námorný Ku-pásmový anténny systém SAILOR 800 VSAT

SAILOR 800 VSAT je štandardizovaný vysokovýkonný 3-osový stabilizovaný Ku-pásmový anténny systém s 83 cm parabolou.

Námorný Ku-pásmový anténny systém SAILOR 800 VSAT

SAILOR 800 VSAT je štandardizovaný vysokovýkonný 3-osový stabilizovaný Ku-pásmový anténny systém s 83 cm parabolou.

SAILOR 800 VSAT poskytuje rovnaký alebo lepší rádiový výkon ako typická 1m anténa.

Tieto tvrdenia sú podporené testovaním tretej strany v odvetví, ktoré ukázalo, že SAILOR 800 VSAT poskytuje najlepší výkon pre anténu v triede 80 cm.

SAILOR 800 VSAT KU, námorný Ku-pásmový anténny systém
407008A SAILOR 800 VSAT nadpaludová jednotka (ADU) vrátane:
83 cm reflektor, 6W BUC, 2 viacpásmové LNB, OMT/diplexer, montáž
Príslušenstvo
– 407016C SAILOR riadiaca jednotka antény (ACU)
, napájaný striedavým prúdom
– Návod na inštaláciu SAILOR 800 VSAT
– AC napájací kábel – NMEA Multi-Plug
– 2x 1m 75 Ohm koaxiálny kábel Tx/Rx
ACU-VMU
– Ethernetový kábel