Napájací kábel DJI P-TAP na DC-IN (0,5 m)

Napájací kábel DJI P-TAP na DC-IN (0,5 m)

Napájací kábel DJI P-TAP na DC-IN (0,5 m)

Napájací kábel DJI P-TAP na DC-IN (0,5 m)

Ak používate batériu tretej strany s portom P-TAP, použite tento kábel na pripojenie batérie k portu DC-IN Ronin 4D alebo k diaľkovému monitoru DJI High-Bright, ktorý poskytuje napájanie.

Tento kábel použite na pripojenie batérie P-TAP k Ronin 4D alebo diaľkovému monitoru DJI High-Bright, ktorý poskytuje napájanie.

1. Pri priamom nabíjaní Ronin 4D pomocou batérie P-TAP nemusí os Z fungovať správne kvôli obmedzeniam napájania. Neaktivujte os Z, keď napájate Ronin 4D pomocou batérie P-TAP.

2. Vzdialený monitor DJI High-Bright by sa mal používať s rozširujúcou doskou vzdialeného monitora DJI (SDI/HDMI/DC-IN).

V krabici

Napájací kábel P-TAP na DC-IN × 1

technické údaje

Dĺžka: 50 cm

Napätie: 14,4V

Kompatibilita

DJI Ronin 4D

Vzdialený monitor DJI s vysokým jasom

Video vysielač DJI