NNTN8383B Motorola INC (Industrial Noise Cancelling) RSM so zvukovým konektorom, IP54

NNTN8383B Motorola INC (Industrial Noise Cancelling) RSM so zvukovým konektorom, IP54

ZVUKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO-VZDIAĽKOVÝ REPRODUKTOR MIKROFÓN,IMPRES INC RSM, AUDIO KONEKTOR

NNTN8383B Motorola INC (Industrial Noise Cancelling) RSM so zvukovým konektorom, IP54

• Zvukový konektor: Y

• Núdzové tlačidlo: N

• Ovládanie hlasitosti: Y

• Programovateľné tlačidlo: N

• IP Hodnotenie: IP54

• IMPRES: Y

• Norma vnútornej bezpečnosti: UL-TIA4950 pre sériu DP4000e

• Akustika: Priemyselné potlačenie hluku

• Kryt: Veľký