Prívesok Beam Man Down

Prívesok Beam Man Down

Prívesok Beam Man down. Vnútorne bezpečné. Vyžaduje 2 x AA batérie 2,4 GHz

LED pre vizuálne a zvukové upozornenia. Pohybový senzor pre žiadne upozornenia na pohyb.

Prívesok Beam Man Down

Man Down Pendant je užívateľsky nosené príslušenstvo (lanka alebo bedrové puzdro), ktoré funguje v spojení so sériovou bránou a bezdrôtovým dátovým zariadením, ktoré možno pripojiť k akémukoľvek hardvéru na sledovanie BEAM a softvérom na monitorovanie vzdialeného zariadenia.

Prívesok dáva užívateľovi pokoj, že k privolaniu pomoci stačí stlačiť tlačidlo. Vďaka integrovanej technológii snímača pohybu môže prívesok rozpoznať, či je používateľ neschopný alebo nie je schopný stlačiť tlačidlo alarmu.