Súprava na konverziu EXPLORER 8100 Ku na Ka-Sat

Súprava na konverziu EXPLORER 8100 Ku na Ka-Sat

Súprava na konverziu EXPLORER 8100 Ku na Ka-Sat

Súprava na konverziu EXPLORER 8100 Ku na Ka-Sat

Súprava na konverziu EXPLORER 8100 Ku na Ka-Sat
– 3W eTria Transceiver
– Montážna konzola pre jednoduchú výmenu krmiva
– Návod na inštaláciu konverznej súpravy